VĚDA V OLOMOUCI

27.11.2012Jako jedny z nejúspěšnějších vědeckých pracovišť na Univerzitě Palackého v Olomouci, pořádáme konferenci, která bude svým celorepublikovým významem prezentovat vědu a její transfer tak, jak je z pozice tří VaVpI center vnímáno.

Za Univerzitu Palackého v Olomouci budou prezentovat tři ředitelé úspěšných vědeckých center Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a BIOMEDREG - ústav molekulární a translační medicíny. Již dnes disponují tato centra nejen špičkovým přístrojovým vybavením, ale rovněž v rovině personální jsou tato centra na předních místech v oborech, které zaštitují materiálový, zemědělský, biotechnologický a biomedicínský výzkum.

Akce bude zaměřena na prezentaci témat, která považujeme za stěžejní v oblasti konkurenceschopnosti České republiky v prostředí Evropského trhu, ale také trhu celosvětového. Tato témata by měla být: technologie čištění vod a půd, výzkum v oblasti pokročilých materiálů - nanostříbro, polovodiče, regulátory a stimulátory vývoje rostlin, šlechtění odolných druhů rostlin, využití a produkce proteinů, biomedicínsky využitelné materiály, nová léčiva a biomarkery lidských onemocnění, translační medicína.
Prezentace budou opřeny o úspěšný transfer technologií - dodávky pro observatoře po celém světě, úspěšně realizované sanace odpadních vod, nový přípravek pro zvýšení výnosů zemědělských plodin, zlepšení účinku hnojiv, vývoj a úpravy metodik, diagnostické soupravy používané u nádorových onemocnění, léčiva v pokročilých klinických zkouškách a další.

Věříme, že nejen prezentované technologie, ale i samotná strategie spolupráce dokáží motivovat účastníky ke vzájemné kooperaci mezi vědecko-výzkumnými subjekty a komerčním sektorem.

V dopolední sekci bychom chtěli prezentovat smysluplnost spolupráce akademických subjektů s komerčním sektorem demonstrací na reálných případech transferu technologií. Odpolední blok bude věnován "Diskuzním stolům" nad tématy spolupráce v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, grantové kooperace apod.

V dopolední sekci bychom chtěli prezentovat smysluplnost spolupráce akademických subjektů s komerčním sektorem s demonstrací na reálných případech transferu technologií. Odpolední blok bude věnován "Diskuzním stolům" nad tématy spolupráce v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, grantové kooperace apod.

Budeme potěšeni, pokud Vás některé z témat osloví a přijmete pozvání na konferenci VĚDA v OLOMOUCI.

Účast je bezplatná, občerstvení je zajištěno.
Z důvodů zajištění prostorové kapacity a občerstvení prosíme o registraci.


Datum a čas:27.11.2012
Registrace účastníků od 9:30


Místo:Přírodovědecká fakulta, 17 listopadu 12, Olomouc
2. patro


Pořadatelé:Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů


Spolupořadatelé:Centrum Regionu Haná, BIOMEDREG-ÚMTM, CzechInvest a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje


Mezi pozvanými hosty jsou: • Ředitel Odboru koncepce investičních projektů CzechInvest Doc. Ing. Jiří Krechl, CSc.
 • Místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Ing. Martin Plachý
 • Rektor Univerzity Palackého v Olomouci – prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
 • Ředitelé prezentujících center:
  • RCPTM - prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
  • CRH – prof. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D.
  • BIOMEDREG-ÚMaTM – Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • Zástupce Technologické agentury ČR
 • Vedoucí oddělení sektorových specialistů CzechInvest – Ing. Hana Chlebná
 • Ředitel FNO – doc. MUDr. Roman Havlík, PhD.
 • Představitelé krajského zastupitelství Olomouckého kraje a další.
Prezentace z přednášek

Na konferenci se představí:


Akci podporují:
© 2012 | Ondřej Růžička